Hisseli tapuda kendi hissemi satabilir miyim? 28 Aralık 2021

Hisseli tapuda kendi hissemi satabilir miyim?

Hisseli tapuda kendi hissemi satabilir miyim?

Bir taşınmaza bir kişi sahip olabileceği gibi, birden fazla kimse de sahip olabiliyor. Hisseli taşınmazlar hakkında yapılacak tasarruf işleminde tüm hissedarlardan onay alınıyor.

Peki, bir taşınmazın miras yolu ile kaldığını bu nedenle birden fazla paydaşının olduğunu düşünelim. Bu durumda, "Hisseli tapuda kendi hissemi satabilir miyim?" diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.

Eğer, mülkiyet türü elbirliği ise; yani hisse sahiplarinin adları ve hisse miktarları işlenmişse satış diğer hissedarların da onayı alınarak yapılıyor.

Taşınmaz herkesin adına tescil edilmişse; kendi adına tesçil edilmiş müstakil hissesini diğerlerine danışmadan satabilir. Ancak satış sürecinde diğer hissedarların öncelikle satın alma hakkı doğuypr.

Önalım hakkı..

Paylı mülkiyete konu olan taşınmaz malın paydaşlarından birinin payını bir üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşların aynı sözleşmesel şartlarla bu payın öncelikle alıcısı olabilme yetkisini kendilerine veren hakka önalım hakkı deniyor.

Önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Önalım hakkı sahibi, adına payın tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hâkim tarafından belirlenen süre içinde hâkimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür.

emlakkulisi.com

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin;