TAPUDA EVİN SATIŞ DEĞERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ 04 Mayıs 2023

TAPUDA EVİN SATIŞ DEĞERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ

TAPUDA EVİN SATIŞ DEĞERİNİN DÜŞÜK GÖSTERİLMESİ VE SONRASI 

1) Vergi Kaybı: Evin satış değerinin düşük gösterilmesi, devletin alacağı verginin azalmasına neden olur. Çünkü vergi, emlak değeri üzerinden hesaplanır. Bu nedenle, düşük bir değer beyan edildiğinde, vergi tutarı da azalır.   

2) Haksız Kazanç: Satıcının evin gerçek değerinden daha düşük bir fiyata satması, alıcının haksız kazanç sağlamasına neden olabilir. Alıcı, evi daha düşük bir fiyata aldığı için, ileride daha yüksek bir fiyata satabilir ve aradaki farkı haksız kazanç olarak elde edebilir.

3) Kredi Sorunu: Evin gerçek değerinin altında bir fiyata satılması, alıcının kredi almasını zorlaştırabilir. Bankalar, evin gerçek değeri üzerinden kredi verirler. Eğer evin satış fiyatı gerçek değerinden düşükse, alıcı kredi almakta sorun yaşayabilir.

4) Yargı Problemi: Evin gerçek değerinden daha düşük bir fiyata satılması, alıcının veya satıcının ileride yargı problemi yaşamasına neden olabilir. Özellikle satıcının, evin gerçek değerinden daha düşük bir fiyata satması durumunda, alıcı ileride satıcının haksız kazanç sağladığını iddia edebilir ve yargıya başvurabilir.

5) Eksik Vergi Beyanı: Evin gerçek değerinden daha düşük bir fiyata satılması, satıcının vergi beyanında eksik beyanda bulunmasına neden olabilir. Vergi dairesi, gerçek değerden daha düşük bir fiyatla satılan evlerde, satıcının eksik beyanda bulunup bulunmadığını araştırabilir. Eksik beyanda bulunan satıcı, yasal sorunlarla karşı karşıya kalabilir.

6) İtibar Sorunu: Evin gerçek değerinden daha düşük bir fiyata satılması, satıcının veya alıcının itibarını zedeleyebilir. Alıcı, düşük bir fiyata ev aldığı için, başkaları tarafından güvenilmez olarak görülebilir. Aynı şekilde, satıcı da evin gerçek değerinin altında bir fiyata sattığı için, müşterileri tarafından güvenilmez olarak görülebilir.

7) Maliyet Problemi: Evin gerçek değerinin altında bir fiyata satılması, satıcının maliyetlerini artırabilir. Özellikle, evin gerçek değeri üzerinden vergi ödemesi

gerektiği halde, düşük bir değer beyan edildiğinde, vergi dairesi tarafından cezalandırılabilir ve bu da satıcının maliyetlerini artırabilir.

8) İnşaat Sektörü Sorunu: Evin gerçek değerinin altında bir fiyata satılması, inşaat sektöründe de sorunlara neden olabilir. Çünkü düşük fiyatla satılan evler, diğer evlerin fiyatlarını da düşürebilir ve sektörde dengesizlik yaratabilir.

9) Haksız Rekabet: Evin gerçek değerinin altında bir fiyata satılması, diğer satıcıların da aynı şekilde hareket etmesine neden olabilir. Bu da haksız rekabet yaratabilir ve piyasada adil olmayan bir rekabet ortamı oluşmasına neden olabilir.

10) Güven Sorunu: Evin gerçek değerinin altında bir fiyata satılması, taraflar arasında güven sorununa neden olabilir. Satıcı, evin gerçek değerinden daha düşük bir fiyata sattığı için, alıcının güvenini kaybedebilir. Alıcı da düşük fiyata aldığı evin gerçek değerini sorgulayabilir ve satıcıya karşı güvensizlik duyabilir.

Sonuç olarak, tapu dairelerindeki evin satış değerinin düşük gösterilmesi, birçok soruna neden olabilir. Bu nedenle, satıcılar ve alıcılar, evin gerçek değerine uygun bir fiyat belirlemelidirler. Ayrıca, vergi kaybı, haksız kazanç, kredi sorunu, yargı problemleri, eksik vergi beyanı, itibar sorunu, maliyet problemleri, inşaat sektörü sorunları, haksız rekabet ve güven sorunları gibi sorunlara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin;